Porady

Czym jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Bez wątpienia istnieje bardzo wiele czynników, które mają wpływ na sukces lub porażkę przedsiębiorstwa. Jedną z podstawowych kwestii jest jednak poprawność rozliczeń finansowych, ponieważ błędy w tym zakresie mogą skutkować upadkiem nawet bardzo pomysłowego projektu. Do popularnych form prowadzenia księgowości należy Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Co skrywa się pod tą nazwą?

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, dla kogo jest przeznaczona oraz w jaki sposób powinno się ją prowadzić.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – podstawowe zagadnienia

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to zestawienie wszystkich operacji finansowych Twojej firmy w formie uproszczonej. W PKPiR należy ujmować chociażby takie pozycje jak:

 • wszelkie przychody wynikające z prowadzonej działalności;
 • zakup produktów i usług niezbędnych dla prowadzenia działalności oraz ewentualnych kosztów ubocznych z nimi związanych;
 • inne wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym choćby kwotę wynagrodzeń dla Twoich pracowników.

Profesjonalne i poprawne prowadzenie PKPiR jest bardzo istotne z jednego zasadniczego powodu – na jej podstawie wylicza się wysokość podatku dochodowego. Uiszczenie go w zbyt niskiej kwocie może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Dlaczego Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest tak popularna wśród przedsiębiorców?

Nie ulega wątpliwości, że Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to najłatwiejsza z dostępnych form prowadzenia księgowości własnej firmy. Zajmowanie się nią nie pochłania zbyt wiele czasu i można sobie z nią poradzić nawet bez wykształcenia ekonomicznego.

Od razu trzeba jednak zaznaczyć, że wybór w zakresie sposobu prowadzenia rozliczeń firmy nie jest w pełni dowolny. Istnieją ograniczenia w zakresie stosowalności PKPiR. Mogą z niej korzystać przedsiębiorcy, których przychód w minionym roku nie przekroczył dwóch milionów euro, i jednocześnie prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Przy okazji warto wspomnieć, że w uzasadnionych przypadkach przedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni nawet z takiej elementarnej formy księgowości. Może to być związane ze stanem zdrowia oraz wiekiem osoby prowadzącej działalność gospodarczą bądź rozmiarem i rodzajem tej działalności. Chcąc uzyskać zwolnienie, należy wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia swojego biznesu.

PKPiR – zasady rozliczenia

Najprościej rzecz ujmując – w PKPiR powinny być odnotowywane wszystkie transakcje związane z prowadzeniem działalności. Wpisów powinno się dokonywać raz dziennie, po zakończeniu dnia pracy i przed rozpoczęciem kolejnego. Nieco inne zasady obowiązują w przypadku prowadzenia PKPiR przez biuro rachunkowe.

PKPiR składa się z 17 kolumn do uzupełnienia, spośród których najważniejsze są następujące:

 • kolumna 3. – numer dokumentu, na podstawie którego dokonujesz wpisu, np. numer faktury;
 • kolumna 6. – opis zdarzenia gospodarczego, czyli tego, w związku z czym uzyskałeś przychód albo wydałeś pieniądze;
 • kolumna 7. – tutaj wpisuje się wartość przychodu lub rozchodu;
 • kolumna 11. – tutaj odnotowuje się koszty uboczne, np. transportu czy ubezpieczenia;
 • kolumna 12. – tutaj należy wskazać wysokość brutto wynagrodzenia dla pracownika;
 • kolumna 13. – w tym miejscu wpisuje się wszystkie inne koszty związane z prowadzoną działalnością, które nie należą do wcześniej wyróżnionych kategorii.

Tradycyjne PKPiR prowadziło się ręcznie, w przystosowanych do tego drukach, jednak współcześnie coraz częściej tworzy się je w postaci elektronicznej. Ich forma nie jest ściśle określona, jednak musi spełniać kilka wymogów:

 • powinna być tworzona z zastosowaniem określonego programu komputerowego;
 • instrukcję obsługi tego ostatniego sformułowano na piśmie;
 • elektroniczna PKPiR musi być przechowywana na nośniku chroniącym je przed zniszczeniem lub przetworzeniem czy modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów obejmuje kolejne okresy roczne. Powinna być otwierana 1. stycznia i zamykana 31. grudnia danego roku rozliczeniowego. Wyjątkiem jest początek działalności – wówczas PKPiR zakłada się wraz z dniem utworzenia firmy i rozpoczęciem jej funkcjonowania.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – podsumowanie

Ze względu na reguły dotyczącego tego, kto może prowadzić PKPiR, jest ona dostępna dla znakomitej większości przedsiębiorców w Polsce. Wybierają ją oni bardzo chętnie, ponieważ jest względnie łatwa w prowadzeniu i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. 

Nie oznacza to jednak, że nie warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które dopilnuje poprawności poszczególnych wpisów oraz rozliczenia rocznego, a następnie wyliczy wysokość podatku, który powinieneś uiścić. Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego biura, które zapewni Ci profesjonalne wsparcie w prowadzeniu rozliczeń!

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą oraz artykułami eksperckimi? Zostaw nam swój adres mailowy i bądźmy w kontakcie!

Go up