Oferta

Sprawdź naszą ofertę.

Księgowość stacjonarna

Księgowość stacjonarna to tradycyjna forma prowadzenia ksiąg rachunkowych, która nadal cieszy się dużym uznaniem wśród przedsiębiorstw. Pozwala ona na regularny kontakt z osobą odpowiedzialną za Twoje rozliczenia. Współpraca z doświadczonymi księgowymi zapewnia również skuteczny sposób śledzenia wydatków, zarządzania fakturami i płatnościami. Ułatwia to firmom zachowanie porządku i zgodność z wymogami regulacyjnymi.

Współpraca z Biurem Rachunkowym Anna Szudlarek upraszcza proces składania zeznań podatkowych i zmniejsza ilość potrzebnych dokumentów. Nasze usługi obejmują pełen zakres działań, od rejestracji i analizy dokumentów finansowych, przez sporządzanie sprawozdań finansowych, aż po rozliczenia podatkowe. Dbamy o dokładność i rzetelność prowadzonych ksiąg, zapewniając naszym klientom pełną przejrzystość i kontrolę nad ich finansami.

Poznaj naszą ofertę:
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Rozliczanie samochodu w firmie
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Kadry i płace
 • Raporty miesięczne

i wiele innych.

Jakie korzyści daje współpraca z nami?
 • Rzetelne raporty, bezproblemowy dostęp do dokumentów finansowych, monitorowanie płatności, zarządzanie fakturami, śledzenie wydatków
 • Współpraca z doświadczonymi księgowymi, którzy zawsze służą radą odnośnie finansów Twojej firmy
 • Stały dostęp do informacji takich jak składki ZUS, bieżące zobowiązania skarbowe itp.

Księgowość online

Księgowość internetowa staje się coraz bardziej popularna, coraz więcej firm korzysta z rozwiązań cyfrowych w tym zakresie. Dzięki rozliczeniu online firmy mogą łatwo uzyskać dostęp do swoich danych finansowych z dowolnego miejsca na świecie. Zapewnia również skuteczny sposób śledzenia wydatków, zarządzania fakturami i płatnościami. Ułatwia to firmom zachowanie porządku i zgodność z wymogami regulacyjnymi.

Współpraca z Biurem Rachunkowym Anna Szudlarek upraszcza proces składania zeznań podatkowych i zmniejsza ilość potrzebnych dokumentów. Dzięki temu firmy mogą również łatwo uzyskiwać dostęp do danych finansowych z dowolnego urządzenia w dowolnym czasie. Księgowość online usprawnia monitorowanie przepływów pieniężnych i podejmowanie decyzji budżetowych.

Poznaj naszą ofertę:
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Rozliczanie samochodu w firmie
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Kadry i płace
 • Raporty miesięczne

i wiele innych.

Jakie korzyści daje współpraca z nami?
 • Raporty w czasie rzeczywistym, dostęp do dokumentów finansowych z każdego miejsca na świecie monitorowanie płatności, zarządzanie fakturami śledzenie wydatków
 • Możliwość nadsyłania dokumentów każdego dnia miesiąca, także w nocy, w weekendy i święta
 • Stały dostęp do informacji takich jak składki ZUS, bieżące zobowiązania skarbowe itp.

PKPiR

Grono naszych Klientów stanowią osoby indywidualne, osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jedną z najczęściej wybieranych form rozliczeń. Służy do ewidencji operacji gospodarczych, które dotyczą przychodów i kosztów. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, każdej firmie oferujemy kompleksową obsługę na wysokim poziomie.

W biurze rachunkowym Anna Szkudlarek oferujemy Państwu:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji,
 • przygotowanie deklaracji VAT,
 • sporządzenie i złożenie elektronicznie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi (PIT-36, PIT-36L),
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
 • sporządzanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
 • przygotowanie rozliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy,
 • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych.

Kadry i płace

Niezależnie od profilu działalności, fachowa obsługa kadrowo-płacowa w przedsiębiorstwie jest jednym z ważniejszych elementów. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji zatrudnienia dostarcza przedsiębiorcy niezbędnych informacji do sprawnego zarządzania personelem. Nasi specjaliści zapewnią Państwu obsługę kadr i płac, która obejmuje m.in.:

 • sporządzanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalenie wymiaru urlopu pracowników,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku.
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzenie świadectw pracy,
 • reprezentacja podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • sporządzanie list płac do umów o pracę oraz do umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach,

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS

Zajmiemy się załatwianiem wszelkich urzędowych spraw osobiście, co zapewni Państwu dużą oszczędność czasu. W naszej ofercie zapewniamy reprezentowanie Państwa firmy przed Urzędem Skarbowym w zakresie objętym pełnomocnictwem (m.in. bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli skarbowych). Dodatkowo gwarantujemy:

 • sporządzanie oraz przekazanie do Urzędu Skarbowego wymaganych deklaracji podatkowych (PIT, VAT),
 • sporządzanie rocznych zeznać podatkowych,
 • obliczanie wysokości składek do ZUS,
 • pełną dokumentację niezbędną do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych.

Środki trwałe

Nasi specjaliści zapewnią Państwu kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem dodatkowym. W ramach tej usługi:

 • naliczamy odpismy amortyzacyjne dla środków trwałych, a także niematerialnych i prawnych,
 • przygotowyjemy plan amortyzacji dla wskazanego środka trwałego,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych będących w budowie.
 • stosujemy różne metody amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna),
 • prowadzimy ewidencję wyposażenia,

Raporty miesięczne

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, które chcą efektywnie zarządzać swoją firmą. Dzięki dostarczanym przez Nas informacji Państwa firma jest pod stałą kontrolą finansową, co pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji w realizowaniu określonych celów biznesowych.

Z myślą o właścicielach zarządzających firmami przygotowujemy m.in.:
 • raporty kadrowo-płacowe,
 • raporty dotyczące rejestrów VAT, zapisów KPiR, zapisów księgowych,
 • raporty dotyczące statystyk przekazanych dokumentów księgowych.

Dzięki raportom podejmowanie decyzji finansowych i kadrowych stanie się dla Państwa firmy znacznie łatwiejsze.

Samochód w firmie

Prowadząc firmę bardzo często decydujemy się na zakup samochodu. Do swojej działalności przedsiębiorca może go wprowadzić na kilku zasadach. Może być właścicielem, współwłaścicielem oraz może go nabyć poprzez leasingowanie. W ramach naszych usług:

 • szczegółowo omawiamy wady i zalety formy zakupu samochodu (gotówka, leasing, kredyt),
 • przedstawiamy przykładowe wyliczenia dotyczące kosztów zakupu samochodu w wybranej przez klienta formie,
 • omawiamy wybór odliczenia podatku VAT (50% i 100%),
 • na podstawie wartości samochodu omawiamy kiedy samochód zaliczamy do środków trwałych a kiedy do ewidencji wyposażenia,
 • w zależności od wybranej formy zakupu obliczamy amortyzację,
 • oferujemy prowadzenie pełnej ewidencji oraz rozliczeń aut.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą oraz artykułami eksperckimi? Zostaw nam swój adres mailowy i bądźmy w kontakcie!

Go up