Porady

Księgowość uproszczona – wszystko co musisz wiedzieć! 

księgowość uproszczona

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z koniecznością dbania o kwestie formalne, takie jak choćby prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli Twój biznes spełnia określone wymogi, możesz sobie znacznie uprościć zadanie – służy temu księgowość uproszczona, która znacznie ułatwi Ci dbanie o porządek w rozrachunkach firmy!

W tym artykule przeczytasz, czym jest księgowość uproszczona, kto może z niej skorzystać, a także jakie są najważniejsze związane z nią dokumenty.

Spis treści:

 1. Czym jest księgowość uproszczona?
 2. Kto może skorzystać z księgowości uproszczonej?
 3. Księgowość uproszczona – najważniejsze dokumenty
 4. Księga przychodów i rozchodów
 5. Ewidencja przychodów
 6. Księgowość uproszczona – podsumowanie

Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona, zwana też inaczej małą księgowością, to uproszczona forma ewidencji podatkowej, z której mogą skorzystać wybrane podmioty gospodarcze. W przeciwieństwie do tak zwanej pełnej księgowości, jej prowadzenie jest znacznie mniej pracochłonne i skomplikowane.

Prowadzenie małej księgowości pozwala na odnotowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, które następnie są istotne z perspektywy rzetelnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa opłacenia danin należnych państwu. Należą do nich przede wszystkim: podatek dochodowy (PIT), a w przypadku niektórych podmiotów także podatek od towarów i usług (VAT).

Nieprzypadkowo większość podmiotów wybiera księgowość uproszczoną, jeśli może tego dokonać. Jej prowadzenie nie wymaga specjalistycznej wiedzy, choć jednocześnie konieczna jest dobra znajomość prawa podatkowego i gospodarczego. Ewentualne błędy mogą się wiązać z wysokimi karami finansowymi, a nawet odpowiedzialnością cywilną. Dlatego przemyśl dobrze to, czy nie warto byłoby skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego.

Kto może skorzystać z księgowości uproszczonej?

Do prowadzenia małej księgowości uprawnione są określone podmioty. Zaliczamy do nich:

 • osoby fizyczne;
 • spółki jawne osób fizycznych;
 • spółki cywilne osób fizycznych;
 • spółki socjalne;
 • spółki partnerskie.

Istnieje też jeszcze jedno zastrzeżenie – księgowość uproszczona przeznaczona jest dla wyżej wymienionych podmiotów tylko wówczas, gdy przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok rozliczeniowy nie okazały się wyższe niż dwa miliony euro.

Wszystkie podmioty, które nie spełniają powyższych warunków, zobowiązane są do prowadzenia pełnych ksiąg. Zdecydować się na to mogą również mniejsi podatnicy, którzy potrzebują, na przykład, pełniejszego wglądu do swoich danych w celu prowadzenia zaawansowanych analiz ekonomicznych.

księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona – najważniejsze dokumenty

Prowadzenie małej księgowości nie wiąże się z koniecznością prowadzenia jakiejkolwiek skomplikowanej dokumentacji. Zazwyczaj wystarczający jest odpowiedni program księgowy i podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego. Mimo wszystko warto jednak zwrócić się do biura rachunkowego, aby nie musieć stresować się ewentualnymi błędami.

Istnieją dwie podstawowe formy prowadzenia księgowości uproszczonej – księga przychodów i rozchodów (KPiR) oraz ewidencja przychodów. Więcej informacji o nich znajdziesz poniżej.

Księga przychodów i rozchodów

Jest to łatwy i przejrzysty sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, które związane są z Twoją firmą. Zapisuje się w niej wszystkie przychody i koszty, które poniosłaś lub poniosłeś w danym okresie rozliczeniowym. Obok kwot należy umieścić opisy, a także ewentualne komentarze lub uwagi. Każde odnotowane zdarzenie powinno mieć swój numer porządkowy.

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów uprawnieni są wybrani podatnicy – są to przede wszystkim jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy:

 • rozliczają podatki na zasadach ogólnych lub korzystają z podatku liniowego;
 • należą do grupy tak zwanych małych podatników, co oznacza, że wysokość ich przychodu, z uwzględnieniem podatku VAT, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 1,2 mln euro.

Wzór oraz zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów ściśle określa rozporządzenie Ministra Finansów. Powinna się ona składać z 16 kolumn, w których odnotowuje się między innymi kwotę zobowiązania, dane kontrahenta oraz inne koszty.

Ważne przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów jest gromadzenie dokumentów potwierdzających to, że poszczególne zdarzenia w niej odnotowane faktycznie miały miejsce. Służą do tego chociażby faktury, rachunki czy też dowody wewnętrzne. Ich numery ewidencyjne wpisuje się do odpowiedniej kolumny księgi.

Ewidencja przychodów

Ewidencja przychodów przewidziana jest dla podatników, którzy decydują się na rozliczanie podatków ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Prowadzi się ją na podstawie dokumentów księgowych, raportów z kasy fiskalnej lub dziennego zestawienia faktur

Księgowość uproszczona – podsumowanie

Księgowość uproszczona to dobre rozwiązanie dla małych podatników. Zwłaszcza dla tych, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnych ksiąg. W ten sposób mogą znacznie łatwiej zadbać o warstwę formalną swojej działalności. Dzięki temu pozostaje im więcej czasu, aby móc w pełni profesjonalnie odpowiadać na potrzeby swoich klientów.

Teoretycznie do prowadzenia małej księgowości wystarczy odpowiedni program, jednak czy warto ryzykować kary finansowe? Jeśli chcesz mieć pewność, że nie grozi Ci żadna z nich, z powodu nieuiszczenia podatków w wymaganej przez prawo wysokości, skorzystaj z naszej oferty profesjonalnego biura rachunkowego już dziś!

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą oraz artykułami eksperckimi? Zostaw nam swój adres mailowy i bądźmy w kontakcie!

Go up