Porady

Ważne terminy w księgowości – o jakich datach trzeba pamiętać?

ważne terminy w księgowości

Prowadzenie własnej firmy wiązać się może z dużą satysfakcją, ale również sporą ilością stresu. Niewątpliwie tym, co spędza wielu przedsiębiorcom sen z powiek, są ważne terminy w księgowości. Ich niedopilnowanie może się wiązać z dotkliwymi konsekwencjami. Na co trzeba szczególnie zwracać uwagę?

Z tego artykułu dowiesz się, o jakich terminach w księgowości nie możesz zapomnieć i z jakimi instytucjami są one powiązane.

Spis treści:

 1. Ważne terminy w księgowości – czy dla wszystkich są takie same?
 2. Ważne terminy w księgowości, których nie można przekraczać
 3. Rozliczenie za poprzedni rok
 4. Terminy dla zaliczek na podatek dochodowy
 5. Sprawozdanie finansowe
 6. Ważne terminy w księgowości związane z ZUS

Ważne terminy w księgowości – czy dla wszystkich są takie same?

Życie przedsiębiorców byłoby zapewne znacznie prostsze, gdyby rzeczywiście tak było. Niestety, ważne terminy w księgowości są wypadkową różnych innych czynników, jak np. wybór sposobu prowadzenia księgowości albo liczba zatrudnianych pracowników. Dlatego też do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie.

Ważne terminy w księgowości, których nie można przekraczać

Poniżej znajdziesz takie ważne terminy w księgowości, o których nie powinna zapomnieć żadna osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Powinieneś też jednak pamiętać, że możesz być związany innymi, bardziej specyficznymi rygorami czasowymi, dlatego też nie traktuj naszego poradnika jako czegoś ostatecznego.

Rozliczenie za poprzedni rok

Termin rozliczenia za poprzedni rok uzależniony jest przede wszystkim od terminów składania zeznania rocznego z działalności gospodarczej przed fiskusem. Innymi słowy, firma musi być rozliczona do dnia, w którym powinna złożyć odpowiednie deklaracje podatkowe. W praktyce więc musi to nastąpić co najmniej kilka, kilkanaście dni wcześniej.

Terminy składania rocznych zeznań i deklaracji podatkowych są uzależnione od rodzaju zeznania, jakie jest zobowiązany złożyć dany przedsiębiorca:

 • PIT–11: w tej deklaracji informuje się urząd skarbowy o dochodach za poprzedni rok podatkowy. Jeśli składasz ją w formie elektronicznej, masz na to czas do końca lutego, jeśli w formie tradycyjnej, w urzędzie – do końca stycznia;
 • PIT–28: związany jest z informacją o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń i właściwego ryczałtu od przychodów. Składać go muszą osoby fizyczne opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Termin upływa 31. stycznia kolejnego roku po danym roku podatkowym;
 • PIT–36: jest to zeznanie o wysokości uzyskanych dochodów lub poniesionych strat w danym roku podatkowym. Dotyczy ono znakomitej większości podatników, a czas na jego składanie upływa 30. kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym;
 • PIT–4R: w deklaracji tej trzeba poinformować fiskusa, czy pobrałeś i przekazałeś do urzędu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy ją złożyć do 31. stycznia.

Terminy dla zaliczek na podatek dochodowy

Inne ważne terminy w księgowości związane są z odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy. Odbywa się to co miesiąc lub raz na kwartał. Uzależnione jest od tego, jaką formę prowadzenia księgowości wybrałeś, w tym m.in. czy jest to księgowość uproszczona czy pełna. 

Zróżnicowanie terminów występuje zwłaszcza w przypadku księgowości uproszczonej:

 • karta podatkowa: każdy, kto wybrał tę formę ewidencji księgowej, musi się rozliczyć do siódmego dnia miesiąca;
 • ryczałt ewidencjonowany: w tym przypadku termin płatności upływa dwudziestego dnia każdego miesiąca;
 • podatek dochodowy na zasadach ogólnych: wówczas przedsiębiorca musi uiścić należną kwotę za dany miesiąc do dwudziestego dnia kolejnego miesiąca. Wyjątkiem jest ostatni miesiąc roku, gdy zaliczkę należy wpłacić do 20. grudnia.

W przypadku osób, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, bądź ich przychód roczny nie przekracza 1,2 miliona euro, i stosują rozliczenie kwartalne, termin na wpłacenie odpowiedniej zaliczki do fiskusa upływa 20. dnia miesiąca.

Sprawozdanie finansowe

Terminy związane ze sprawozdaniami finansowymi są obliczane w każdym roku z uwagi na to, że rok obrotowy nie zawsze pokrywa się z kalendarzowym. Przez wiele lat stałym zwyczajem ministerstwa finansów było przedłużanie czasu, w którym przedsiębiorcy mogli dopełnić odpowiednich formalności, jednak w 2023 roku nie miało to miejsca. 

Dla przykładu podajemy ważne terminy w księgowości, związane ze sprawozdaniami finansowymi, jakie obowiązywały w 2023 roku:

 • 31 marca 2023 roku: sporządzenie sprawozdania finansowego;
 • 30 czerwca 2023 roku: zatwierdzenie sprawozdania finansowego;
 • 15 lipca 2023 roku: złożenie sprawozdania finansowego w odpowiednim rejestrze sądowym.

Warto pamiętać, że od 2018 roku sprawozdania finansowe składa się wyłącznie w postaci elektronicznej, z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

ważne terminy w księgowości

Ważne terminy w księgowości związane z ZUS

Termin, w którym pracodawca powinien odprowadzać składki do ZUS, uzależniony jest od tego, czy zatrudnia on pracowników:

 • do 5. dnia miesiąca: zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze;
 • do 10. dnia miesiąca: przedsiębiorca niezatrudniający pracowników;
 • do 15. dnia miesiąca: osoba prowadząca działalność gospodarczą, w której są zatrudnieni pracownicy.

Ważne terminy w księgowości – podsumowanie

Wymienione powyżej ważne terminy w księgowości nie stanowią jeszcze wszystkich, o których powinieneś pamiętać. Obawiasz się, że nie będziesz w stanie nad tym zapanować? Zwróć się o pomoc do profesjonalistów! Skorzystaj z oferty naszego biura rachunkowego.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą oraz artykułami eksperckimi? Zostaw nam swój adres mailowy i bądźmy w kontakcie!

Go up